Здравните медиатори ще предприемат мерки за контрол на имунизационните картони на децата и информиране чрез консултации на родителите им, за да не се допуска емидемиологична ситуация. От Районната здравна инспекция дадоха насоки и методически указания за действията, които следва да се извършат.

Заместник директорът на здравната инспекция д-р Ирена Видинова оцени работата на здравните медиатири сред ромската общност като изключително отговорна и благодари предварително за дейността по превенцията, която им предстои да извършат.