Със срещата във Видин екипът на ОИЦ завършва цикъла "Възможности 2017 г.”, в рамките на който за последния месец и половина бяха проведени 10 информационни събития във всички общини на територията на област Видин.

В срещите се включиха над 130 представители на всички групи бенефициенти, които освен презентираната информация за възможностите за кандидатстването и европейското финансиране, обсъдиха със служителите в Областния информационен център и своите проектни намерения.