Врачанският митрополит Григорий е роден със светското име Красимир Маринов Цветков през 1970 г. в Ботевград. Средното си образование придобива в Природо-математическата гимназия в града. Приема монашески постриг през 1996 г. в Хаджидимовския манастир "Св. Георги" от Неврокопския митрополит Натанаил. На следващия ден е ръкоположен за йеродякон, а през следващата година - за йеромонах. През 2007 г. е назначен за протосингел на Софийска митрополия, а 2011 г. - за игумен на Троянския манастир.

На 12 март 2017 г. с пълно единодушие Григорий е избран за Врачански митрополит.

След смъртта на патриарх Неофит на 13 март 2023 година, Светият синод избра Врачанския митрополит за свой наместник-председател. Решението е взето с единодушие.

Митрополит Даниил Видински, със светско име Атанас Трендафилов Николов, е роден на 02.03.1972 г. в Смолян. През 1996 г. записва и учи Английска филология в СУ „Св. Климент Охридски", а на следващата година пренасочва образованието си в Богословския факултет на университета.

По решение на Светия Синод на 20 януари 2008 година е ръкоположен за епископ и назначен за викарий на Неврокопския митрополит. През 2010 г. по молба на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е назначен за негов викарий, а на 4 февруари 2018 г. е канонично избран за Видински митрополит.

Митрополит Гавриил Ловчански е роден е на 16 юли 1950 година в град София със светското име Цветан Методиев Динев. През 1973 завършва Висшия инженерно-строителен институт в София. На 29 години е подстриган за монах с името Гавриил от Левкийския епископ Партений, който го ръкополага и в йеродяконски чин.

През 2007 година става ръководител на Работната група по въпросите на религиозното образование при Синода. През януари 2001 година е избран и канонически утвърден за Ловчански митрополит.