Ръководството на врачанската болница предвижда заемът да бъде обезпечен със залог на дълготрайните материални активи и бъдещи вземания на дружеството, покриващи 120% от размера на отпуснатия кредит. Между 5 и 8 млн. лв. кредит от банка има намерение да изтегли МБАЛ "Христо Ботев", за което се изисква решение на Общото събрание на акционерите.