Съветниците ще разгледат също Годишния финансов отчет за 2018 г. на "МБАЛ - Мездра" ЕООД и Бизнес плана на лечебното заведение за тази година, както и отчетите за дейността на читалищата в община Мездра и на Програма "Малки местни инициативи" през миналата година.

Местният парламент ще се произнесе относно финансово подпомагане на юношите старша възраст на ХК Локомотив (Мездра) за участие в международния турнир по хандбал за младежи "Световна купа на Интерамния 2019", който ще се проведе през месец юли в Италия, и относно пътуването на спортните клубове, ползващи транспортни услуги на ОбП "Чистота".

Сред останалите точки в дневния ред са приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за установяван на жилищни нужди, настанява-не под наем и продажба на общински жилища; приемане на Програма за закрила на детето за 2019 г. и на Годишен план за действие за 2020 г. във връзка с изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2016-2020 г.

Ще бъдат разгледани и три предложения за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Мездра" - на художника Любомир Минковски, на педагога Димитър Доков и на треньора по хандбал Евгени Йоловски.

Априлската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".