В оспореното решение е прието, че задължението за ползване на отпуск за времето от регистрацията до обявяване на изборните резултати се отнася за кандидат за кмет, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, а не важи за кандидат, който е служител в търговско дружество, поради което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на Административен съд - Враца в понеделник (14 октомври) от 13:00 часа.