Останалите депутати от региона са декларирали доходи, получени през 2017 г., както следва: Петя Аврамова (ГЕРБ) - 51 946 лв. (в т. ч. 50 760 лв. от трудови доходи и 1 186 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност) и 11 000 лв. налични парични средства; Красимир Богданов ("Обединени патриоти") - 45 120 лв., 16 000 лв. банков влог и 12 000 лв. налични парични средства; Слави Нецов ("Воля") - 45 000 лв. и 68 840 лв. банкови влогове; Красен Кръстев (ГЕРБ) - 44 128 лв. и 15 000 лв. налични парични средства от спестявания.

Николай Иванов ("БСП за България") е декларирал само банкови кредити в размер на 13 900 лв.

От 10-те кметове на общини в област Враца най-високи доходи, получени през миналата година - 45 179 лв., е декларирал градоначалникът на Бяла Слатина Иво Цветков, в т. ч. 31 460 лв. от заплата, 10 983 лв. пенсия от НОИ и 2 730 лв. рента от земеделска земя. Той разполага също с 68 504 лв. банкови влогове.

Следват: Росен Добрев (Оряхово) с годишен доход от 29 060 лв. + 39 641 лв. на неговата съпруга; Десислава Тодорова (Борован) - 28 575 лв. и 98 809 лв. банкови влогове; Маринела Николова (Козлодуй) - 28 205 лв. + 55 820 лв. на нейния съпруг; Калин Каменов (Враца) - 27 463 лв. + 6 204 лв. на съпругата му и 128 912 лв. банкови влогове; Тодор Тодоров (Хайредин) - 25 975 лв., който има и най-много изтеглени кредити - в размер на 41 512 лв.; Генади Събков (Мездра) - 23 565 лв. + 7 080 лв. на неговата съпруга, 12 091 лв. банков влог и 220 лв. налични парични средства и Петър Данчев (Криводол) - 20 699 лв. и кредит от 21 010 лв.

Кметът на Роман Валери Ролански е декларирал банков влог от 111 000 лв., а кметът на Мизия д-р Виолин Крушовенски - ипотечен кредит от 21 672 лв.

Главният архитект на Община Мездра Марина Ташева е декларирала собственост на ½ идеални части от три апартамента с обща площ 203 кв. м, три ателиета с обща площ 202 кв. м., гараж и парцел в София, банков влог от 25 625 лв. и ½ дружествен дял в "Оптимал проект" ООД - Враца, а председателят на Общински съвет - Мездра Яна Нинова - апартамент с площ 60 кв. м. и 19 090 лв. трудови доходи.

Председателите на останалите общински съвети във врачанско са декларирали следните доходи, получени през 2017 г.: Светла Петрова (Хайредин) - 41 976 лв. (в т. ч. 11 803 лв. трудови доходи, 28 875 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност и 1 298 лв. от друга стопанска дейност) + кредит от 50 000 лв.; Румен Антов (Враца) - 31 224 лв. (в т. ч. 25 081 лв. трудови доходи и 6 143 лв. доходи от друга стопанска дейност); Петър Комитски (Криводол) - 30 488 лв. (в т. ч. 19 116 лв. трудови доходи, 7 519 лв. от друга стопанска дейност, 3 672 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и 181 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец) + 27 613 лв. банкови влогове; Лидия Методиева (Мизия) - 21 042 лв. (в т. ч. 8 774 лв. трудови доходи и 12 268 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност) и 20 000 лв. банков влог; Иван Костовски (Борован) - 18 240 лв.; Румяна Декова (Оряхово) - 15 807 лв. трудови доходи + 28 200 лв. на нейния съпруг и банков кредит от 26 100 лв. и Мая Занева (Козлодуй) - 13 956 лв.

Председателите на ОбС в Бяла Слатина Веселка Борисова и в Роман Тихомир Вълчев не са декларирали абсолютно никакви доходи, получени през миналата година.

Декларациите за имущество и интереси, подадени от лица, заемащи висши публични длъжности, са достъпни на интернет портала на КПКОНПИ.