Със същото решение КФН определи и размера и на вноската за задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача. Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 12.50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка "Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Вноската към Обезпечителния фонд беше 3,50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 3,50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите". Взетото решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му, посочват от КФН.


Източник: standartnews.com