20 656 българи вече получават плащания от универсалните фондове. От тях обаче само 2632 са пенсионери, т.е. имали са достатъчно големи натрупвания в индивидуалната си партида да получават пенсия. Повечето - 18 024 души, получават разсрочени плащания, пише "Сега".

Средният размер на изплатените пенсии към края на 2023 г. е 229,54 лв., а средният размер на разсроченото плащане - 416,55 лв. Пенсията може да се изплаща пожизнено или за определен период, докато разсроченото плащане може да се вземе и в рамките на една-две години. Затова и при него сумите са по-високи.

В сравнение с края на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18,62 лв., или с 8,83 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64,30 лв., или с 18,25 на сто.

Частните пенсионни фондове управляват близо 23 млрд. лв. към края на 2023 г., показват предварителните резултати за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2023 г.

В четирите вида пенсионни фондове се осигуряват над 5 млн. души, като най-много са в задължителните фондове, където внасят родените след 1959 г. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 19,34 на сто, посочват от КФН. Универсалните фондове отчитат ръст от 20,46 на сто спрямо 31.12.2022 г.


Източник: standartnews.com