Основната промяна се състои в това, че при продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето.

Във връзка с изменените условия на проект „Запази ме”, съвсем скоро Агенцията по заетостта ще предостави на работодателите допълнителна информация чрез лесни примери и стъпки, за да се избегне от самото начало допускането на грешки при кандидатстване.

Агенцията по заетостта апелира към всички работодатели, чиито бизнеси са затворени, да обръщат внимание на документите, които подават в бюрата по труда. Коректното попълване на формулярите и избягването на грешки е един от основните фактори за бързото изплащане на компенсациите.

Вашите въпроси по мярката можете да задавате на имейл zapazi_me@az.government.bg или горещия телефон на Агенцията по заетостта 02/9808719.