Печатното издание е посветено на всички смоляновчани, които обичат и милеят за своя роден край. Стремежът на съставителите на книгата „Поглед към миналото на село Смоляновци с надежда за бъдещето“ е да разкрият и споделят с по-широка аудитория спомените, които пазят в себе си за миналото на китното селце.

Произведението съдържа информация, касаеща осъществяването на първите поселищни проучвания, които срещаме още във възрожденските описания на селища в периодичния печат и разцвета им между двете световни войни. От този период са и две поселищни проучвания за този край - монографичните изследвания на Йордан Захариев за село Чипровци от 1938 г. и на Стоян Марков за гр. Фердинанд от 1944 г.

Отговорният редактор на книгата проф. д.ф.н. Георги Петков е роден в с. Смоляновци. Същият е професор по старобългарска литература и преподавател в Пловдивския университет. Специализирал е в Сърбия, Румъния, Русия и Гърция. Ръководител е на катедра по естетическо възпитание, декан и зам.-декан на Филологическия факултет в Пловдивския университет „Св. Пайсий Хилендарски“. Автор на книги, статии и рецензии от областта на археографията, текстологията, както и на преводи на произведения на старобългарски писатели.