Със заповеди на кметовете са образувани избирателните секции на територията на всяка община. В Белоградчик ще се гласува в 18 секции, в Бойница – в пет, в Брегово - в 12, във Видин – в 120, в Грамада – в девет, в Димово – в 24, в Кула – в 12, в Макреш и Ново село – в по седем, в Ружинци и Чупрене – в по десет.

РИК – Видин е определила броя членове на секционните избирателни комисии (СИК), като в секциите до 500 избиратели включително комисиите ще бъдат с по седем членове, а тези с над 500 избиратели – с по девет.

С друго свое решение РИК – Видин е приела разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите. Членовете на СИК са общо 1829, като от тях резервни са 705.

За БТА председателят на РИК – Видин Даниел Боянов уточни, че очаква броят на СИК на територията на изборния район да достигне около 240 заедно с подвижните секции. /БТА