Най-силна е конкуренцията в област Търговище, където по 37 души се състезават за една вакантна позиция, а най-слаба е в София, както и в областите Силистра, Кюстендил, Добрич и Варна - по петима за едно работно място.

В общо 18 области или в повече от половината нивото на регистрираната безработица е над средното за страната. Сред тези с най-високо равнище са и областите Монтана и Шумен - съответно с 13.2 и 11.4 на сто.

От общо 165 000 регистрирани в бюрата по труда 36 000 безработни са с регистрация повече от една година, а малко над 19 000 са на възраст до 29 години.


Източник:dnevnik.bg