„До две години сградата ще изглежда по съвсем различен начин, заяви Живков. Ще бъдат обновени всички вътрешни пространства, подменени комуникационни и отоплителни мрежи. Ще бъде реконструирана концертната зала. Тя ще е с ново обзавеждане, оборудване и озвучителна система. Стойността на инвестицията е 2 160 000 лева. Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж” в изпълнение на интегрирания план за развитие на Монтана.

Сградата на читалището в Монтана е построена от 1934 до 1937 година.- Средствата са събрани от дарения. До 70-те години на ХХ век, читалище "Разум" е единственият културен институт в града. На сцената на читалището се прожектира първият филм. Десетилетия наред в нея се организират концерти, поставят театрални, оперетни и балетни постановки. През 1981 година е затворена за ремонт. И така близо 40 години в нея са заключени спомените на хиляди граждани на Монтана, но всички твърдят едно – акустиката в залата е забележителна и се надяват отново да й се възхищават.