Преди повече от двадесет години беше унищожено от злосторници едно от най-красивите скулптурни произведения на открито на територията на град Монтана – изображение на римската богиня Диана. Скулптурата беше монтирана пред разрушения вече Ловен дом – любимо място за посещение на гражданите и гостите на града.

Както е известно, след преименуването на града от Михайловград на Монтана, Диана бе обявена за негова покровителка и нейният образ стана основен елемент на герба на Монтана. Предложението е скулптурата да бъде възстановена на подходящо място в централната част на града.

По този начин градът отново ще разполага с изключително красива пластична творба, която ще съдейства за историческото самочувствие и естетическото възпитание на гражданите и ще се превърне в един от символите на града.

Авторът на скулптурата – землякът Димитър Ганчев, изявява желание да участва във възстановяването, като се отказва от авторския хонорар. Има запазено копие от фигурата.