Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз EU ModEX Montana 2018/2019, лот 3. Водещ партньор в консорциума е доброволческата хуманитарна организация Йоханитер-Унфал-Хилфе (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) - Германия, избрана от Европейската комисия за провеждане на цикъл от учения EU ModEX 2018/2019. Проектът се реализира по линия на Механизма за Гражданска защита на Европейската комисия.

Учението "Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества" е планирано да се проведе в периода от 12 до 15 юни на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана. Целта на инициативата е да се тестват възможностите на различни държави за реагиране и сътрудничество при ликвидиране на последиците след мащабни бедствия.

В тренировъчното учение ще вземат участие Модули за издирване и спасяване в градска среда на Гърция, Молдова и Румъния и Модул за реагиране при инциденти с опасни вещества на Румъния. Международните екипи ще проведат тренировъчни дейности в районите на гр. Монтана: полигон на Центъра за професионална квалификация - РДПБЗН, язовир "Огоста", недостроена сграда „Хирургически блок” до МБАЛ "Д-р Стамен Илиев", с. Горно Церовене при язовир "Огоста" и в с. Ерден - тунел към канал на недоизграден напоителена система на язовир "Огоста".