По време на събитието представители на основните и на средните учебни заведения в общината ще презентират възможностите за обучение в съответното училище, материално-техническата база, с която разполагат, новостите в учебните програми, паралелките и специалностите, в които ще бъде осъществен прием през учебната 2023/2024 г.