© Община Враца

На специално обособени шатри, всички училища с прием след VII клас и филиалите на ВУЗ-овете ще презентират предлаганите специалности и възможностите за реализация на младите хора.

Акцентът в тазгодишната Панорама ще бъде поставен върху професионалното обучение, а събитието ще подкрепят и специалистите от Центъра за кариерно ориентиране.

Образователният форум ще се проведе на 20 април /четвъртък/ от 16:00 часа пред сградата на Сувенирната палата.