21 души обслужват подрастващите в детските градини и училищата на територията на община Мездра, без които не би могъл да се води нормален учебно-възпитателен процес.

Според нормативната уредба медицинските специалисти в учебните заведения работят по договор, сключен с кмета на общината, а се финансират от общинския бюджет.