Продължава проблемът с наличие на маски, ръкавици и дезинфектанти в аптеките и дрогериите. Количествата от течни сапуни и мокри кърпи също се изчерпват бързо.

Прави впечатление, че повечето от хората са в т. нар. "рискова група", които обаче предпочитат да се събират на площада и да обсъждат извънредното положение. Не може да се твърди, че има струпване на хора, но при така създадената обстановка, трябва да се избягват всякакви контакти дори между 6-7 души.

Нека не забравяме, че каквито и мерки да се вземат от правителство, здравно министерство, общински оперативен щаб, въпросът за собствената безопасност е в самите хора. Докато се неглижира проблемът, опасност винаги ще има.

Крайно време е възрастните хора да разберат, че те са най-уязвими и трябва да спазват препоръките да ограничат контактите си извън къщи.