Разходите за труд в ЕС са възлизали средно по 31,8 евро на час, а само в страните от еврозоната - средно по 35,6 евро през 2023 г.
Средните почасови разходи за труд в ЕС през 2022 г. са били 30,2 евро, а в еврозоната - 34 евро.

Сред страните от ЕС през 2023 г. най-ниски са били разходите за труд в България - средно 9,3 евро на час. Следват Румъния с 11 евро на час и Унгария, където средно се плаща 12,8 евро за 1 час труд.

Най-високите почасови разходи за труд в Евросъюза са отчетени в Люксембург - средно 53,9 евро, в Дания - 48,1 евро и Белгия - 47,1 евро.

Източник: dariknews.bg