Мъжът е допуснал нарушения на чл. 19, т. 1 от Наредба 12/30.12.2005 г., за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи (не се допуска присъствието на хора и придвижването на подвижно работно оборудване и транспортни средства в зоната на възможно падане на товари при извършване на товаро-разтоварни работи и преместване на товари с повдигателни съоръжения); Приложение № 1 на чл. 7, т. 1 от Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с електрокари и мотокари - т. 9 - транспортират се само правилно поставени, добре подредени или палетизирани товари, т. 28 - при движение с товар, окачен на сменяемо приспособление, се вземат мерки товарът да не се люлее и/или завърта, т. 36 – повдигане или спускане на товар посредством кар-високоповдигач се извършва когато - т. 36.5 товарът е балансиран и осигурен срещу разместване, т. 36.6 в близост до товара или под него не стоят хора и по непредпазливост е причинил смъртта на Н. Н., като след деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяването на пострадалия, с когото били приятели.

За това престъпление съдът наложи на В. И. наказание от една година „лишаване от свобода“, като отложи изтърпяването на наказанието за срок от три години.

Съдът осъди В. И. да заплати на родителите на Н. Н., конституирани по делото, като частни обвинители и граждански ищци, общо 300 000 лева – по 150 000 лв. за всеки - обезщетения за нанесени неимуществени вреди в резултат от деянието. Подсъдимият е осъден да заплати също хонорара на адвоката на двамата родители на Н. Н., който в съдебната фаза е 14 650 лв. и 1000 лева в досъдебното производство, както и държавна такса върху уважената част от предявените граждански искове в размер на 12 000 лв.

Мотивите на съда ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Окръжен съд – Враца може да бъде обжалвана и протестирана в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.