По искане на подсъдимия и неговата защита делото се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие – глава 27, чл. 371 т. 2 от НПК. Подсъдимият Х. Б. призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тях. При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Наложеното наказание на Х. Б. след редукцията е две години „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено за срок от четири години. Съдът също лиши Х. Б. от правото да управлява МПС за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила. Той ще заплати, както разходите, направени в досъдебното производство, така също хонорарите на двамата адвокати, които по време на съдебния процес са били повереници на пострадалите.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.