© СУ "Иван Вазов"-Мездра

Състезанието се проведе в три кръга. В първия кръг участваха учителите по история Албена Цолова и Данаил Димитров, които отговаряха на въпроси в играта „Знанието и мъдростта“. Тя е създадена на Python - език за програмиране, от учителката по Информационни технологии Цветелина Стоянова и учениците от 7-ми „а“ клас.

Във втория етап знанията си демонстрира Петя Антонова, учител по английски език и физика, която имаше задачата да реши шест въпроса на английски, използвайки създадения от седмокласниците чат робот.

В трети кръг на игрите учителката по химия Дарина Гачева отговаря на въпроси по химия и история.

© СУ "Иван Вазов"-Мездра

Помощници на своите учители бяха учениците Изабел, Виктор, Андреа и Каролина.

Победители бяха всички присъстващи, тъй като всеки научи нещо ново и интересно.

Организирането на подобни инициативи, в които заедно да работят учители и ученици, помага за подобряването на комуникацията и обучението, като това дава добър пример за толерантност и емпатия в екип.