Тазгодишното, второ издание на European Education Summit бе фокусирано върху учителската професия и озаглавено: "Учителите на първо място: високи постижения и престиж за Европейското образователно пространство". Участниците в дискусията обсъдиха пред какви предизвикателства са изправени учителите днес и как можем да им дадем инструментите и признанието, което заслужават?

След встъпителна реч на еврокомисар Наврачич, срещата продължи с изказвания на Марио Монти - доживотен сенатор и бивш министър-председател на Италия, както и на министъра на образованието на Финландия Ли Андерсън.

Пред какви предизвикателства са изправени учителите днес и какво да очакваме в бъдеще? Адекватно ли са признати учителите от обществото? Получават ли подкрепата, от която се нуждаят? Каква е ролята на учителите в изграждането на мост между образованието, активното участие в обществото и пазара на труда?

Това бяха само част от въпросите, които обсъдиха участниците в дискусията, водена от министри на образованието, науката и младежта от почти всички европейски страни, учени и професори от университети, държавни служители и учители на тазгодишната среща на високо равнище по въпросите на образованието.

Йоана Константинова се включи в панела "Опитът в класната стая", който изследва иновативните методи на преподаване и използването на технологии, повишаващи съвременния опит на обучението в цяла Европа и по специално по темата "Европа в училище". По време на дискусията тя сподели опита на СУ "Иван Вазов" - Мездра от участието на учебното заведение в Програмата за училища посланици на Европейския парламент и за това как се преподава Европа в класната стая.

Същият ден беше отбелязан и Европейският ден на езиците, който насърчава езиковото и културното многообразие, междукултурната осведоменост и изучаването на езици в целия ЕС.

Както Европейската среща на върха за образованието, така и Европейският ден на езиците, подкрепят постоянните усилия за създаване на Европейско образователно пространство до 2025 г. Като решаваща стъпка в тази насока Европейската комисия вече предложи да увеличи бюджета на Програма "Еразъм" за следващия програмен период 2021-2027 г.

В знак на благодарност за участието й като представител на нашата страна в срещата на високо равнище по въпросите на образованието, просветният министър Красимир Вълчев подари на Йоана Константинова Златно кюлче "Знанието е злато", от едната страна на което има откъс от Българския всеучилищен химн "Върви, народе възродени", а от другата е изобразен бухал с книга.