© Община Враца

В научния фестивал участват четири отбора от клуб „Еко Шампиони“, които са преминали през иновативна образователна програма, съчетаваща използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми.

Проектите на на участниците бяха оценявани от жури, като два от отборите с най-висока оценка ще вземат участие в национален научен фестивал.

Дейностите се реализират в рамките на проект, финансиран чрез Фонд „Активни граждани“.

На събитието присъстваха още: директорът на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Татяна Василева, началникът на РУО – Лорета Колева, представители на Враца Софтуер общество и партньори по проекта.