© Община Враца

Директорът на гимназията – Татяна Василева благодари на педагогическия колектив и учениците за високите успехи.

С отлична диплома завършват 111 зрелостници, като от тях 33 са с успех 6.00, а 34 – с успех над 5.90.

На събитието присъстваха още: представители на училищното настоятелство и обществения съвет, експерти от РУО – Враца, ученици и родители.