Без колебание отишли в Областната дирекция на МВР, недалеч от училището, а от полицията намерили собственика.

В училището разбрали за случилото се, когато от детската педагогическа стая им позвънили с молба да извинят отсъствията на учениците, защото се наложило да се забавят за часа.

Може да им се вярва, че във всяка подобна ситуация ще постъпват така, казва директорът.

В гимназията са убедени, че момчетата, които изучават готварство, в бъдеще ще са и добри професионалисти.