Финалния кръг включваше повишаване на финансовата грамотност, като подход за решаване на проблемите свързани с равнището на доходите след трудоспособна възраст. По време на работата си учениците трябваше да покажат творчески, екипни и бизнес умения. Екипът на Катрин Кацарска завоюва второто място в състезанието с идеята за обучения на хора от различни целеви групи, които се провеждат доброволно от студенти и млади финансисти.