По време на разиграното в завода тактическо занятие е била проверена готовността за действие на местните противопожарни екипи при пожар в предприятието. Служителите на завода са показали своите умения да работят с пожарогасители и да напускат без паника работните си места в случай на пожар.

След учебното занятие е бил направен обстоен анализ на действията, при който са били отбелязани пропуските и са набелязани мерки за тяхното отстраняване.