Историята, разказана в романа на Цветко Стеев, е всъщност история за тракийско племе трибали, населявало през преди новата ера земите между Стара планина и реките Дунав, Морава и Искър. В художествено-документален стил авторът описва бита, вярванията и военните походи на това автохтонно население. Финалът на книгата възкресява славната битка на трибалите, водени от своя най-известен цар - Сирм, срещу македонските войски при река Ойскос (днешния Искър), в която (според литературната интерпретация на автора) загива Филип II Македонски

Документалната стойност на романа се допълва от научните бележки под линия, както и от сериозно проучените трудове по темата от страна на автора, отбелязват критиците. На представянето впечатленията си от десетата поред книга на Цветко Стеев споделиха археолозите Георги Ганецовски и доц. д-р Нарцис Торбов, председателят на литературния клуб в Мездра Светла Дамяновска, която (заедно с Валентин Вълчев) са редактори на книгата, духовният приятел на автора Найден Христов и др.

Откъси от романа прочетоха внучката на Цветко Стеев - Николета, и поетесата Дарина Цветкова.