филиали:
"Калинка" в с.Хубавене
"Звънче" в с.Струпец