Основано на 11 октомври 1925 г., вече девет десетилетия НЧ „Просвета” е средище за развитие на просветата и културата в гр. Мездра и общината.
В момента към него развиват активна дейност Представителен танцов ансамбъл (създаден през 1947 г.), Литературен клуб „Христо Ботев” (1952 г.), Детски танцов състав „Мездренче” (1969 г.), Женски народен хор (1970 г.), Краеведско дружество (1988 г.) и Вокална група за стари градски песни „Мездрея” (1989 г.).
Читалището разполага с модерна Библиотека, чийто книжен фонд надхвърля 50 хиляди тома.

Освен градското, в община Мездра отварят врати и 20 селски читалища: НЧ „Просвета 1923” - Боденец, „Светлина 1931” - Брусен, „Пробуда 1928”- Върбешница, „Просвета 1897” - Горна Кремена, „Просвета 1897” - Долна Кремена, „Подем 1926” - Дърманци, „Христо Ботев 1927” - Елисейна, „Факел 1926” - Зверино, „Искър 2004” - Зли дол, „Н. Й. Вапцаров 1919” - Игнатица, „Светлина 2007” - Крапаец, „Наука 1919” - Лик, „Колката” - Люти брод, „Фар 1927” - Люти дол, „Светлина 1926” - Моравица, „Просвета 1929” - Оселна, „Просвета 1925” - Ребърково, „Подем 1928” - Руска Бела, „Съзнание 1899” - Типченица и Просвета 1928” - Царевец.