Причината за произвеждането на частични избори е решение на Висшия административен съд (ВАС), което остава в сила постановеното от Административен съд (АС) – Враца, с което, изборът за кмет на Лиляче, на втори тур, проведен на 05 ноември 2023 г., е обявен за недействителен.

ЦИК служебно се е снабдила със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес жители на с. Лиляче от електронната страница на електронната страница на ГД „ГРАО“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), от която е видно е видно, че е налице условието за произвеждане на избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца.