Трудовият договор на Христов е прекратен по чл. 331 от Кодекса на труда, който предвижда той да получи парично обезщетение за безработица в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. Първоначалното предложение на кмета на общината е било Христо да бъде освободен по чл. 328, т. е. с писмено предизвестие, отправено от работодателя, който е по-неизгоден за работника.

Христо Христов е 29-годишен. Има придобита магистърска степен по "Социална и юридическа психология" от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Работи в Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания в Мездра от неговото създаване през 2014 г. В свободното си време се занимава с продуциране и създаване на музика под творческия псевдоним D-Press.

Христо е поредният млад човек, който напуска Община Мездра в резултат на кадровата политика, осъществявана през последните три години от сегашния градоначалник.