База Мездра, ул. „Паисий” № 2 с 3 градински;
База Мездра, ул. „Христо Ботев” № 4 с две градински групи;
База с. Брусен, ул. „Цолич” №1 с една смесена градинска група;
База с. Върбешница с една смесена градинска група.