Черепишки манастир "Успение Богородично" е паметник на културата от национално значение. Сгушен в подножието на величествени варовикови скали в живописния Искърски пролом, Черепишкият манастир възниква през XIV в. Според легендата получава името си от белеещите се кости на воините на цар Иван Шишман, загинали в битката с османските нашественици при недалечната крепост Коритен (Коритенград). Многократно разрушавана и опустошавана, в началото XVII в. светата обител в възстановена от преподобни Пимен Зографски. По това време (1612г.) е съградена и манастирската църква, която впечатлява с вътрешно храмовата си украса - дърворезбован иконостас, старинен владишки трон и сребърна мощехранилница от 1792г., както и копринената плащеница, извезана през 1844г. През Възраждането манастирът е едно от най-оживените средища на книжовна и просветна дейност във Врачанско. През XVI в. тук е създадено "Черепишкото евангелие" - прекрасен образец на средновековното ни калиграфско и художествено майсторство. Други ценни произведения са "Данаиловото евангелие" от 1616г., "Апостол" от 1630г., дело на монаха Яков, и сборникът с поучения и слова "Маргарит", съставен през 1732г. от поп Тодор Врачански. В края на XVIII в. тук намира убежище Св, Софроний Врачански, а по-късно и Дамаскин Хилендарец. През XVII в. е основано клийно училище. През първата половина на XIX в. са построени Методиевото здание, Владишката и Данаиловата сгради, старата игуменица, Училищната и Приемната сгради, Рушидовата къща, параклисът-костеница и камбанарията.
На 21 най/2 юни н.ст. 1876 г. недалеч от манастира, в м. Рашов дол край с. Люти брод, в неравна битка с черкезка орда загиват 12 Ботеви четници, предвождани от Георги Апостолов.
През 1889 и 1907 г. манастирът е посетен от Иван Вазов, който пресъздава своите спомени в разказа "Една българка". Въодушевен от природата на Искърското дефиле, през 1897 г. Алеко Константинов създава пътеписа "Българска Швейцария", а през 1939 г. идва на разходка Никола Вапцаров. Между 1950 и 1990 г. в Черепиш е преместена Софийската духовна семенария "Св. Иван Рилски".