От междинните резултати в конкурса, публикувани на уебстраницата на Министерството на здравеопазването, става ясно, че тя е достигнала до последния, трети кръг в конкурса, преминавайки успешно през първи два – преглед на документите за съответствие и представяне на концепция за развитие на лечебното заведение и приноса на кандидата към него.

Ако получи оценка над 4,50 след събеседването с комисия, Теодора Гладнишка ще получи тригодишен мандат начело на болницата.