Този номер за непълно отчитане на потребената ел.енергия обаче, отдавна е известен на специалистите от енергото и С. С. бил спипан. Признал се е за виновен и поради споразумението съдът е определил наказание пробация. В продължение на шест месеца менте ел. техникът ще е със задължителна регистрация по настоящ адрес и ще се явява и подписва два пъти седмично пред пробационен служител в продължение на шест месеца. Определението е окончателно и е влязло е в сила.