Разходите, заложени за извършването на тези услуги за догодина са в размер на 1 230 905 лв. В сравнение с тази година те са със около 77 хил. лв. повече. "Това увеличение няма да бъде за сметка на повишаване на такса смет, а ще се дофинансира от общинския бюджет”, увери кметът Генади Събков. План-сметките за дейностите по чистотата бяха подкрепени от всички съветници, с изключение на двама от присъстващите на сесията съветници от коалиция "Народен съюз”, които изразиха резерви относно запазването на досегашния размер на такса смет.

По-сериозни дебати имаше при обсъждането на Плановете за дейността на читалищата в община Мездра за 2017 г. В хода на дискусията стана ясно, че само три от 8-те читалища, които възнамеряваха да кандидатстват за обновяване на своята материална база по Програмата за развитие на селските райони, са разработили и внесли такива проекти. Това са читалищата в Мездра, Боденец и Руска Бела, а останалите пет са се отказали.

Приет бе Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра и бе одобрено участието на Община Мездра като партньор в проектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси", както и изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж".

Съветниците решиха още в бюджета на Община Мездра за догодина да се предвидят средства в размер на 80 000 лв. за реализирането на Програма "Малки местни инициативи - Мездра 2017".

Местният парламент отпусна финансова помощ от 3 хил. лв. за лечението на Радуил Александров и одобри предложението за създаване на Общинско доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Приета бе и декларация за недопускане на територията на общината създаването на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

В началото на сесията с едноминутно мълчание бе почетена паметта на жертвите на трагичния инцидент на гара Хитрино, а в хода на заседанието съветниците бяха изненадани приятно от коледари от НЧ "Светлина-1931” - село Брусен, които изпълниха песни и наричания за здраве и берекет през Новата година.