Важен фактор в новата формула ще бъдат и разходите за издръжка на новите системи за депониране на отпадъци, които значително надхвърлят разходите по старите общински сметища. Друг съществен компонент в изчисляването на таксата ще бъде и количеството изхвърлен отпадък, годно за рециклиране.

В момента таксата „Битови отпадъци“ се изчислява на базата на данъчната оценка на имота. Така например, ако обитавате 70 квадрата в столичния квартал "Дружба", чиято данъчна оценка е 50 хиляди лева, таксата ви „смет“ ще възлиза на около 100 лева годишно. От 2020 г. обаче ще трябва общинските власти да измерят реалното количество боклук, което сте изхвърлили.

А тъй като новите системи за депониране на отпадъци са много по-екологични, но и по-скъпи за издръжка от старите общински сметища, и тези разходи се увеличават. Възможност да намалим таксата си „смет“ в бъдеще ще имаме обаче и самите ние, като започнем да изхвърляме разделно отпадъците си.

Към момента общо 51 регионални системи за депониране на отпадъци в България вече са изградени. До края на 2018 г. се очаква да бъдат завършени и последните три - в Благоевград, Бяла и Дупница.

Източник: dariknews.bg