Проектът обхваща ученици от VIII и IX клас, на възраст 13-15 години и е с продължителност две учебни години. Основните цели на проекта са намаляване на тормоза в училище и в семействата, предимно сред децата в риск; да се помогне за интеграцията на деца в риск чрез посещение на клубове (спорт, музика, танци, изкуство); заздравяване на взаимоотношенията дете-родители чрез организиране на съвместни дейности.

С коледна украса и празнично настроение участниците от страните партньори бяха посрещнати от училището домакин по стар български обичай с хляб и сол, което впечатли и изненада гостите.

Това обаче не бе единствената изненада. В духа на училищните традиции и дейностите, заложени в изпълнението на проекта, в хореографската зала гостите бяха посрещнати от малките танцьори и хореографа Мирослав Аспарухов, които изпълниха българската ръченица. Пъстрите носии, усмихнатите лица и игривите ритми на ръченицата предизвикаха аплодисментите на всички.

За да паднат езиковите бариери и притесненията, Аспарухов покани всички гости да изиграят заедно своето първо българско хоро, като проведе своеобразен урок по народни танци. Това бе достатъчно като предизвикателство, за да се хванат на хорото повечето от гостите.

След първото докосване до българското, гостите се запознаха с историята на училището.

Ученичката от XII "б" клас, профил "Чуждоезиков", Зорница Исаева представи географското положение на България, което я прави изключително стратегическа в рамките на Европейския съюз. Тя разказа и за историческия й развой, както и за ролята и мястото на българската азбука.

В своето изложение Зорница запозна присъстващите с историческите, природните и археологическите забележителности в и около Мездра, както и дейността на различните клубове в училището - спортни, образователни, клубове по изкуствата и други.