© СУ "Иван Вазов" - Мездра

В конкурса кандидатите имат право да се включат с до три проекта на участник. Всяко от предложенията може да бъде изработено с компютърна програма или рисунка с материали по избор.

Готовите проекти трябва да се изпратят на електронната поща: kolovska@vazov-school.com - Василка Коловска – учител в СУ „Иван Вазов“.

Крайният срок за изпращане на проектите е 14-ти ноември 2022 година.