Проектът цели насърчаване на демократичните и междукултурни компетентности на учители и ученици в сферата на началното образование, подобряване достъпността и участието на ученици в неравностойно положение (имигрантски деца) в училищния живот в контекста на демократичните и интеркултурни отношения, представяне на иновативни методи на педагогика чрез учебни пособия и на базата на информационните технологии, както и образователни учебни способи и IT инструменти (мобилни приложения) за подпомагане на учителите в справянето с културните различия в класните стаи и в привличането на нови съмишленици в тези иновативни практики

Основните дейности, заложени в проекта, включват разработване, внедряване и тестване на CVS обучителни курсове за учители и деца, мобилно приложение, базирано на същата технология, планиране и изпълнение на това обучение, реализиране на две краткосрочни партньорски обучения, насочени главно към учители, обучение чрез обмен на деца, извършване на пет мултипликационни събития с локално значение и едно такова с международен характер.

Партньорите по проекта бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол от деца в национални носии. В проведените съвместни работни срещи, гостите се запознаха с работата на екипа в училището домакин, участваха в различни занимания с децата.

В края на посещението гостите научиха и първите стъпки на българското хоро под вещото ръководство на хореографа Мирослав Аспарухов.