Първият е конкурс за ученици, който има за цел да стимулира техния интерес за запознаване с историята и бъдещето на гимназиалното образование в Мездра. В него може да се участва с рисунки, стихове, есета или мултимедийни продукти в три възрастови групи: I - IV клас, V - VII клас, VIII - XII клас.

Вторият е насочен към творческа изява за всички, които желаят да споделят своите впечатления, спомени и размисли.

Готовите творби могат да бъдат изпратени на електронната поща на училището:
е-mail: 100yearssu@vazov-school.com или на адрес: гр. Мездра, ул. „Г. Димитров“ №32.

Срокът за участие в конкурса и в творческата изява е 31-ви март 2023 година.