В края на месец май 2019 г. участващите в Програмата училища отчетоха постигнатото през тази учебна година. Професионални обучители от Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) и петима представители на Бюрото на ЕП в страната оцениха дейностите и отличиха най-активните.

Всички 40 участващи училища са покрили основните критерии - избор на старши и младши посланици, работа със специализирани учебни помагала, създаване на информационен пункт за ЕС и отбелязване на Деня на Европа - 9 май. В края на месец юни всяко училище ще получи плакет за училище посланик на Европейския парламент, а учителите и учениците - сертификати за участието си в Програмата.

Като допълнителна награда за добрата работа в рамките на инициативата Бюрото на Европейския парламент в България ще награди посланиците от четири училища с участие в Програма "Евроскола" на ЕП в Страсбург, Франция.

Преподаватели от допълнителни 5 учебни заведения пък ще имат възможността да станат част от международен учителски семинар, организиран от Европейския парламент и посветен на преподаването за Европа и нейните институции в училище.

Победителите бяха определени на базата на количествени и качествени критерии за изпълнените дейности, достигната публика, отразяването в социалните мрежи и медиите.

Най-висок общ резултат - 234 точки, постигнаха посланиците от Средно училище "Иван Вазов" - Мездра с ръководители Йоана Константинова и Данаил Димитров. На второ място със 188 т. се нареди Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" - Велинград, на трето - Немска езикова гимназия "Гьоте" - Бургас със 183 т., а на четвърто - Средно училище "Христо Ботев" - Тутракан със 182 т.

По този начин тези четири учебни заведения, включени в Програмата, си гарантираха своето участие в Програма "Евроскола".

Новите участници в учителския семинар в Брюксел са от Природо-математическа гимназия "Иван Вазов" - Димитровград, Спортно училище - Велико Търново, Средно училище "Никола Войводов" - Враца, Средно училище "Д-р Петър Берон" - Свиленград и Национална финансово-стопанска гимназия - София.

Дейностите на училищата посланици съчетават както информационни и ценностно ориентирани събития, така и занимания, насочени към гражданското обучение, Европейските избори през май 2019 г. и отбелязването на Деня на Европа. Реализираните срещи с членове на Европейския парламент и Европейската комисия са общо 46. Денят на Европа е отбелязан по най-разнообразни начини: Ден на самоуправлението с практикуване и разбиране на европейския демократичен принцип на управление; тържества и концерти; срещи с други училища; кампании с призив за активност в евроизборите; дискусии; викторини и игри; участия в градски събития; изложби с рисунки на ученици; засаждане на дръвче.

За Европейските избори 2019 са проведени общо 88 различни по характер събития, инициативи и кампании. Гражданското образование също е застъпено в дейностите и преди всичко намира израз в срещи с кметове, областни управители, представители на съдебната власт, посещения в Народното събрание, Президентството и Министерския съвет. Тези дейности спомагат чрез съпоставка и аналогия за по-добро разбиране и възприемане на ролята на европейските институции и принципите им на работа.

Младите участници са организирали и участвали и в много нетрадиционни инициативи: провеждане на анкети, инфо-работилници; срещи с известни личности; партньорства с информационни центрове "Европа Директно"; прожекции на филми; ролеви игри; срещи и презентации пред ученици от други училища и други. Това са и събитията, достигнали до най-голяма публика.

В началото на годината Бюрото на Европейския парламент в България вече награди първите 10 училища посланици на базата на междинно класиране. 9 преподаватели от цялата страна се включиха в 2 международни семинара, посветени на преподаването за Европа в клас, а един учител и ученик имаха възможността да се включат в Европейската младежка седмица в Брюксел.

Третото издание на Програмата за училища посланици на Европейския парламент, провело се през учебната 2018/2019 г., бе най-мащабното досега. Участваха 40 нови учебни заведения, като сред тях имаше представители на профилирани гимназии, средни училища, професионални гимназии и едно спортно училище.

Общо 81 старши посланици (учители) и 656 младши посланици (ученици) имаха възможността да получат нови знания за Европейския съюз и Европейския парламент, да развият нови умения, както и да предадат своя ентусиазъм за европейския проект на съучениците си. Преподавателите преминаха през два модула на обучение по европейски теми, а учениците получиха работни помагала, специално подготвени за целите на Програмата.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-голямата платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Бюрото на Европейския парламент в България изказва своите искрени благодарности към всички училища, преподаватели и ученици, взели участие в Програмата, както и към училищните ръководства, които подкрепиха инициативата. Вярваме, че Програмата донесе ползи на всички замесени и оценяваме всяко положено усилие, като се надяваме, че ще продължим да поддържаме добри отношения и за в бъдеще.