Противно на очакванията, най-разгорещена дискусия предизвика отпускането на финансова помощ от 10 хил. лв. от общинския бюджет на "Мездра-Автотранспорт-2003”, с която да се закупи един автобус за подпомагане дейността на дъщерната транспортна фирма "Трас-Авто-2015".

При обсъждането на докладната д-р Ивайло Тодоров заяви, че са допуснати нередности при проведената наскоро обществена поръчка за превоз на пътници по общинската и областната транспортни схеми. Според него Община Мездра умишлено е завишила критериите за подбор на изпълнителите на поръчката, а по време на процедурата е изтекла вътрешна информация за предложените от конкурентите най-ниски средни цени на билетите, в резултат на което общинската транспортна фирма "Трас-Авто-2015" е ощетена и отстранена от участие.

Любопитно сравнение направи Генади Събков при отговора си на питането за новосъздадения ОФК Локомотив. Кметът на Мездра оприличи новия клуб на "общинска УАЗ-ка" от 70-те години на миналия век, която се е притекла на помощ да спасява "катастрофиралия" футбол в града, докато "тези от луксозните автомобили” (разбирай стария клуб) гледали отстрани и "си пушели цигарата".

По време на заседанието не липсваха и други "закачки” от страна на Събков към съветниците. Кметът посъветва един от тях "Да спре да рита като петел върху бунище, да сведе глава и да бъде малко по-смирен", както и "Да не бърка швепса с лимонадата".

Приета бе нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината, Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. и Информация за дейността на "Екопроект" ООД - Враца за второто тримесечие на годината. Одобрени бяха предложения до Министерството на образованието и науката (МОН) за включване в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на седем учебни заведения от община Мездра - СУ „Св. Климент Охридски” - с. Зверино, СУ "Иван Вазов”, ОУ "Христо Ботев”, ОУ "Св. св. Кирил и Методий” - гр. Мездра, Детска градина (ДГ) "Звездичка” - с. Зверино, ДГ "Детелина” и ДГ "Мир” - гр. Мездра, както и предложение до МОН за определяне като защитено училище на СУ "Св. Климент Охридски” - с. Зверино.

Местният парламент даде съгласие да бъдат поставени две изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение по главната улица в село Дърманци. Решено бе да бъде отпусната финансова помощ на Велислава Христова и на Страхил Стефанов, съответно в размер на 2000 и на 350 лв., необходими им за спешно лечение.

Поради липсата на предложения отпадна точката за избор на нов председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет, след като досегашният председател на комисията Десислава Костова (ГЕРБ) подаде заявление, че напуска тази длъжност.