Иван Аспарухов е роден на 10 август 1956 г. в гр. Мездра. Завършил е Строителния техникум във Враца и Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, магистър по икономика, специалност "Управление на бизнеса". Има специализации по местни финанси и местно самоуправление в УНСС и Нов български университет - София.

Бил е технически ръководител - капитално строителство в ПВИ "Христо Ботев" - Зверино (1977-1985), заместник-директор по производствените въпроси и управител на "Вархим" ООД (1985-1992), управител на банковия офис на "Балканбанк" в Зверино (1993-1995), заместник-кмет на община Мездра (1995-1999), четири мандата кмет на община Мездра (1999-2014) и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (2014-2016).

От 2004 до 2014 г. е член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), а от 2007 до 2014 г. - делегат в Комитета на регионите на Европейския съюз в Брюксел и член на комисиите CIVEX и COTER. От 2014 до 2016 г., в качеството си на зам.-министър на регионалното развитие, е председател на Съвета по регионална политика към МРРБ.

Член е на Изпълнителното бюро на ПП "АБВ" и председател на Областния съвет на партията в област Враца.

Семеен е, има двама сина, един внук и две внучки.