Малчуганите от всички пет групи, навършили четири, пет и шест години се включиха в спортните игри като показаха умения за бързина и преминаване през препятствия.

В края на игрите на децата бяха раздадени ябълки в подкрепа на здравословното хранене. Всички групи получиха грамоти и награди за участието си, които им връчи директорът Ирена Кръстева.

В ДГ "Детелина" в Мездра се възпитават 145 деца в пет групи. Градината има и филиал на ул. „Христо Ботев” №4 в града и в селата Брусен и Върбешница.