Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на Здравната каса. От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар трябва да попълни своите лични данни. Тъкмо затова, при смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран.
Следващата възможност за смяна на личен лекар е през декември.